Logopèdia

Estimulació precoç del llenguatge

Retards de llenguatge

Trastorns de la parla

  • Dislàlies
  • Disfèmies
  • Disfonies: infantil i adults, nòduls

Higiene de veu: Adreçat a mestres i altres professionals

Trastorns en la lectura i l'escriptura

  • Disgrafia
  • Disortografia
  • Dislèxia

Psicomotricitat

lmmaduresa psicomotriu

Problemes de lateralitat

Orientació espacial

Esquema corporal

Control postural

Estructura rítmica

Relaxació

Psicopedagogia

Trastorns de l'aprenentatge i del rendiment escolar

Retard en la lectura i escriptura

Orientació professional

Tècniques d'estudi

Reforç escolar

Optometria

Habilitats visuals relacionades amb l'aprenentatge de la lectura i/o l'escriptura que cal estimular per prevenir les dificultats escolars:

Moviments oculars de seguiment i moviments sacàdics

Acomodació i flexibilitat acomodativa

Percepció i memòria visual

Lateralitat i direccionalitat

Binocularitat

Estàs interessat en els nostres serveis?

¡Contacta'ns! Et respondrem en el menor temps possible