MOT- Escola

Logopèdia

 • Estimulació precoç del llenguatge.
 • Retards de llenguatge.
 • Trastorns de la parla.
  • Dislàlies.
  • Disfèmies.
  • Disfonies: infantil i adults, nòduls.
  • Higiene de veu: Adreçat a mestres i altres professionals.
 • Trastorns en la lectura i l'escriptura
  • Disgrafia
  • Disortografia
  • Dislèxia

Psicopedagogia

 • Trastorns de l'aprenentatge i del rendiment escolar
 • Retard en la lectura i escriptura
 • Orientació professional
 • Tècniques d'estudi
 • Reforç escolar

Psicomotricitat

 • lmmaduresa psicomotriu.
 • Problemes de lateralitat.
 • Orientació espacial.
 • Esquema corporal.
 • Control postural.
 • Estructura rítmica.
 • Relaxació.Optometria

Habilitats visuals relacionades amb
l'aprenentatge de la lectura i/o
l'escriptura que cal estimular per
prevenir les dificultats escolars:

 • Moviments oculars de seguiment i moviments sacàdics
 • Acomodació i flexibilitat acomodativa
 • Percepció i memòria visual
 • Lateralitat i direccionalitat
 • Binocularitat